Tiráž

Informace o firmě

Informace o společnosti

 
Podle § 5 TMG:

Q2factory GmbH
Gärtnerplatz 1
80469 München

 

Zastoupena:

Thomas Popp, Jürgen Boelcke

 

Kontakt:

Telefon: +49 (89) 412 09 85-0
Telefax: +49 (89) 412 09 85-99
E-Mail: verwaltung@q2factory.de

 

Regitrace:

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Okresní soud v Mnichově
Registrační číslo: HRB 189782

 

DIČ:

Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 zákona o dani z obratu:
DE 275 314 051

 

Řešení sporů

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení pro řešení sporů před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

 

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle § 8 až 10 TMG není my jako poskytovatel služeb povinno sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy zjistíme konkrétní právní porušení. Jakmile zjistíme taková porušení, tento obsah okamžitě odstraníme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době vytvoření odkazu. V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebylo možné zjistit žádný nezákonný obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétního důkazu o porušení. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, odstraníme tyto odkazy okamžitě.

 

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakékoli použití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, odstraníme takový obsah okamžitě.

Close Window