Digitalizace

Digitalizace factory

Digitalizace - na cestě do propojeného světa

V posledních několika letech dosáhla digitalizace rychlého pokroku. Skoky ve vývoji jsou obrovské. Technologie, které byly donedávna těžko představitelné, vstupují do každodenního života. Vývoj v oblasti spotřebitelů také udává tempo pro průmyslové zákazníky. V posledních několika letech jsme se zaměřili na funkční optimalizaci jednotlivých oblastí. Dnes se zaměřujeme na vytváření sítí a poskytování informací z celé řady oblastí aplikací.

 

Digitalizace -  klíčem je integrace

V dnešní době již digitalizace není o převodu analogových dat na digitální data - tento krok již proběhl - ale zpřístupnění digitálních dat z celé řady systémových prostředí.
Digitalizace je zaměřena na mezisektorovou integraci procesů. Jednotlivé kompetence jsou často stále v izolovaných systémech a v různých oblastech. To představuje výzvy pro společnosti a mnoho IT konzultantů.

 

Q²factory – váš partner pro digitalizaci

Q²factory vám nabízí podporu na cestě k digitalizaci:

  • Nabízíme systémově nezávislé a procesně orientované poradenství
  • Považujeme se za architekty celkového řešení, které kombinuje širokou škálu systémů, specializovaných oblastí a procesů
  • Podporujeme vás pomocí naší kontroly připravenosti na digitalizaci při identifikaci vašeho digitalizačního potenciálu
  • Spolupracujeme s vámi na vývoji nových digitálních obchodních modelů
  • S vámi rozvíjíme strategii digitalizace vaší společnosti
  • Podporujeme vás v postupné realizaci vašich digitalizačních projektů

Vaše kontaktní osoba

Jan Link
senior konsultant
+420 724 349 726
+49 151 58 06 98 43
jan.link@q2factory.cz

Close Window