IT Poradenska strategie

IT Poradenska strategie factory

Kde se nachazíte?

Jako společnost čelíte skutečnosti, že trh, na kterém působíte, se vyvíjí stále rychleji a globálně. Kritéria výběru zákazníků pro nákup a vyhlídky se mění. Konkurence v celé Evropě i celosvětově přítomná stále více ohrožuje existenci vaší společnosti. Není to ten větší, kdo spolkne ty nejmenší, ale ten rychlejší, který zpomaluje ty pomalé.
Stále více vyvstává otázka, jak vyniknout před konkurencí a nabídnout zákazníkovi celosvětově jedinečnou přidanou hodnotu.
Všechny tyto úvahy nevyhnutelně vedou ke strategickému sladění vaší společnosti.

 

Kam míříte?

Chcete-li vyniknout od konkurence, rozvíjíte vize a odvozujete z nich konkrétní firemní cíle.
Vaše IT je zastáncem vašich obchodních procesů a bez opětovného nastavení IT nedosáhnete stanovených cílů a vizí. Jedná se tedy v podstatě o odvození IT cílů od cílů společnosti a zahájení projektů, pomocí kterých můžete dosáhnout svých IT cílů v krátkodobém nebo střednědobém horizontu - a tím také dosáhnout cílů vaší společnosti.

 

Q²factory - váš partner pro vyhodnocení a vyrovnání vaší IT strategie

Q²factory vám nabízí důkladnou analýzu stávajícího systémového prostředí a spolupracuje s vámi na vývoji vaší strategie IT pro nadcházející roky a mapy k dosažení vašich cílů. Q²factory vás podporuje v následujících oblastech:

  • Vypracování strategie IT pro vaši společnost - odvozené od obchodních cílů
  • Zohlednění současných trendů - například Industry 4.0, Smart Factory, IoT a Big Data
  • Podrobná analýza vaší existující systémové struktury
  • Benchmarking s ostatními společnostmi srovnatelné velikosti v rámci jejich odvětví
  • Odvození cílů IT a IT projektů

Vaše kontaktní osoba

Jan Link
senior konsultant
+420 724 349 726
+49 151 58 06 98 43
jan.link@q2factory.cz

Close Window