Strategie pro Template a Rollout

STRATEGIE pro TEMPLATE a ROLLOUT factory

Globální implementace systému

V globálních implementacích systému často neexistují jasně definované standardy ani závazná sada pravidel. Postup pro mezinárodní rozmístění často není dobře promyšlený a jasně specifikovaný.

To nevyhnutelně vede k tomu, že požadavky budou znovu a znovu formulovány jako součást zavádění a procesy po celém světě budou zavedeny individuálně.

Takto vytvořené individuální procesní prostředí znamená, že již nemůžete měřit a vyhodnocovat místa podle stejných kritérií. Ztratíte jasnost a průhlednost. Řízení způsobuje vyšší úsilí. Postupem času se složitost procesů a systémů stává obrovským rizikem. Výsledkem je, že příliš heterogenní procesní prostředí způsobuje vysoké náklady na údržbu a spotřebovává zbytečný čas kvůli vysoké potřebě podpory.

 

Strategické směřování

Proto je důležité na začátku implementačního projektu přemýšlet o následujících otázkách:

 • Jak lze navrhnout a implementovat globální šablonu(template), ve které jsou standardizované procesy platné pro všechny lokaity?

 • Jaké typy lokalit ve společnosti existují, jaký obchodní model stojí za příslušným typem místa a pro jaký typ místa jsou procesy, které jsou relevantní?

 • Jak vysoké je úsilí o rozvinutí a jak dlouho trvá zavedení na typ lokality?

 • Který rámec je vyžadován pro rozvinutí, dokud je nelze vždy provádět konzistentně a efektivně pomocí stejné metodiky?

 • Jak lze udržovat kvalitu a který subjekt ji sleduje?

 • Jak jsou změny vyžadovány, schváleny a implementovány kontrolovaným způsobem během zavádění?

 

Q²factory – váš templage a implamentační partner

Q²factory vás podporuje ve vývoji vašeho teplat řešení a strategie implemantace:

 • Sběr a analýza procesů a funkcí

 • Sběr a vizualizace procesní na vysoké úrovni

 • Standardizace a optimalizace procesů a funkcí

 • Definice a kategorizace lokačních klastrů

 • Definice rozsahu procesů a funkcí na klastr

 • Plánování implementace template řešení a strategie implementace

 

Vaše kontaktní osoba

Jan Link
senior konsultant
+420 724 349 726
+49 151 58 06 98 43
jan.link@q2factory.cz

Close Window