Analýza potenciálu outsourcingu IT

Analýza potenciálu outsourcingu IT factory

Outsourcing

Outsourcing IT služeb se v posledních letech vyvinul v osvědčený a extrémně populární způsob úspory času a peněz. Mezitím z principu outsourcovaných informačních systémů těží nejen velké nebo mezinárodní společnosti, ale také malé a střední společnosti.

 

Udělejte správné rozhodnutí

Outsourcing je zvláště užitečný, pokud komponenty, které mají být zadány externě, nevyžadují žádné interní know-how specifické pro podnikání. Můžou se však stát kritickým, pokud jsou komponenty, které vyžadují obchodní dovednosti, zadávány externě. Potom existuje nebezpečí pomalých reakčních časů a zpožděného řešení problémů. Zákazníci jsou rychle nespokojeni a v nejhorším případě se dokonce ztratí. Pokud jsou však vytvořeny potřebné parametry a rozhraní rámce, může být možné a užitečné i outsourcing těchto komponent.

Aby bylo možné učinit správné rozhodnutí v této důležité oblasti, měla by být provedena analýza potenciálu outsourcingu, aby bylo možné odpovídajícím způsobem vyhodnotit aplikace a systémy.

 

Q²factory – váš partner pro analýzu outsourcingového potenciálu

Q²factory podporuje systém a platformu nezávislou při výběru softwarových systémů. Nabízíme:

  • Osvědčený postup pro výběr systémů

  • Moderování výběrových seminářů

  • Předdefinované dotazníky pro výběr systému

  • Analýza a hodnocení systémových partnerů

Vaše kontaktní osoba

Jan Link
senior konsultant
+420 724 349 726
+49 151 58 06 98 43
jan.link@q2factory.cz

Close Window