• Q2factory
  • Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Stručný přehled ochrany dat

Obecné Informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

 

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v zápatí této webové stránky.

 

Jak shromažďujeme vaše data?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je sdělíte. To jsou např. data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Dále naše IT systémy automaticky shromažďují další data, když navštívíte web. Jedná se především o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile  na náš web vstoupíte.

 

Na co používáme vaše data?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo správné poskytování webových stránek. Dále pak k analýze chování uživatelů.

 

Jaká máte práva k poskytnutí vašich údajů?

Máte právo dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů kdykoli zdarma. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v zápatí. Máte také právo podat stížnost u odpovědného dozorového orgánu.

 

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při surfování. To se děje především u souborů cookie a u tzv. analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete mít námitky nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete protestovat. V prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat o možnostech jak  námitky uplatnit.

2. Obecné a povinné informace

Ochrana soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Při používání tohoto webu jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

 

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:

Q2factory GmbH
Gärtnerplatz 1
80469 Mnichov

Telefon: 49 (89) 412 09 85-0
E-mail: datenschutz@q2factory.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy nebo podobné).

 

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

 

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Odpovědným kontrolním úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém sídlí naše společnost. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

 

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu, tento web používá SSL nebo. TLS šifrování. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

 

Informace, blokování, mazání

V rámci platných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku.

 

Námitky proti reklamním e-mailům

Tímto protestujeme proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci imprintové povinnosti pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na našem webu

Soubory cookie

Některé webové stránky používají tzv. Cookies. Cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uloženy v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. Relační soubory cookie. Po vaší návštěvě se automaticky odstraní. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce tohoto webu omezena.

Cookies, které jsou vyžadovány k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se nastavují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů řešeny samostatně.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou pro účely zpracování dotazu a v případě dalších otázek uloženy. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Data, která zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o vymazání, nezrušíte svůj souhlas s ukládáním dat nebo již nebude použit účel uložení dat (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena

4. Zpravodaj

Data potřebná pro zasílání zpravodaje

Pokud si přejete dostávat informační bulletin nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte s zasíláním zpravodaje . Nejsou shromažďovány žádné další údaje, nebo pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme pouze k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje zadané v registračním formuláři zpravodaje budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR). Souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresou a jejím použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit“ v tomto bulletinu. Zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo, zůstává zrušením nedotčena.

Data, která jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru novinek, budou uložena u nás, dokud se odhlásíte z odběru novinek, a po odhlášení odběru se smažou. Data, která jsme uložili pro jiné účely (např. E-mailové adresy pro členské oblasti), zůstávají nedotčena.

5. Plugins a Tools

Webové fonty písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. webové fonty písma poskytovaná společností Google. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. Díky tomu Google pozná, že náš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy. Google Web Fonts se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Další informace o webových písemech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a ukládány tam. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadňují nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Close Window